9.26.2006

Comhrá, aghaidh ar aghaidh, i mo cheantar féin--GO RIALTA!

ar dtús--rinne mé botún. bhí mé ag iarraidh "is fuath liom audioblogger" a rá i gcuid a dó, ach dúirt mé "skype" in áit sin. úps! clár iontach é Skype féin! níl aon fadhb agam le skype. bainim an-úsáid as, i ndáiríre. agus chomh maith le sin, gearradh an post roimh a chuir mé críoch leis!

ceart go leo--bain sult as. tá a lán botúin ann, aithním an méid sin...

a haon

this is an audio post - click to play

a dó

this is an audio post - click to play

Cruinneachán Monailitic

ok, ar dtús, caithfidh mé a rá--ná bíodh imní ar bith oraibh--ag deireadh chuid a haon, tharlaigh éigeandáil beag. ach tá gach rud ceart go leor! is greanmhar é, i mbealach, dar liomsa. éistigí leis...

a haon
this is an audio post - click to play

a dó
this is an audio post - click to play

a trí
this is an audio post - click to play

9.24.2006

cé hé do "DÁDÁ?"

ag caint (go stadach) faoi cuairt a thug mé ar mo dreathair agus a theaghlach, agus ar an iarsmalann MOMA i gceathair Nua Eabhrac. an eol d'éinne cad é an focail nó na focail ar "art movement?" is féidir liom "scoil ealaíne" a rá, is dócha... níl na focail agam phlé ar cúrsaí ealaíne, ach gheobhaidh mé amach cad iad ar ball!

this is an audio post - click to play


this is an audio post - click to play

9.20.2006

Inniu an Domhnach

this is an audio post - click to play


ag caint le Stiobhard agus doras nua agam...

9.16.2006

Inniu an Sathairn

this is an audio post - click to play

9.08.2006

Taispeántas ealaíne mo chailín deas

inné, thosaigh an taispeántas ealaíne mo chailín Stephanie i dánlann in Amherst, Massachusetts darbh ainm "the Burnett Gallery" sa leabharlann Jones. bhí fáiltiú oscailte againn aréir. táim thar a bheith bródach aisti! Bhí cuma deas ar a cuid saithair, agus a pictuir ar na ballaí. bhí ealaíntoir eile ag taispeáint a cuid saothai chomh maith, ach níl aon comparáid idir an dhá acu. tá saothar Steph i bhfad níos fearr ná saothar an ealaínteora eile, dar liomsa. agus créid uaim--is duine cothrom mé, i gcónaí! ar aon nós, níl sé sin mo phoint! D'obair Steph go dian agus go fada an taispeántas seo a chur chun cinn agus é a thosnú, agus anois is saghas "debutante" í! Bhí a lán daoine ann ag breathnú ar na pictiúir, idir ealaíteora eile agus daoine a bhfuil suim i gcúrsaí ealaíne acu. Agus an bia! do dhéineamair an oiread sin bia, agus d'itheadh gan mhoill é--ní raibh faic fágtha sa deireadh! tharlaigh an fháiltiú idir cúig agus a hocht a chlog. mar sin bhí an-ocras ar gach aon duine a bhí ann--tuigim an méid sin. ach bhuail cuid acu isteach agus ar aghaidh leo direach go dtí an bhord bia! gan féachaint ar na picriúir ar chor ar bith! á bhuel. níos lú bia a iompar abhaile!

fáiltiú oscailte - opening reception?

9.06.2006

Pé scéal é

bhuel, an focal seo "pé"-- sin focail suimiúil ar fad, dar liom. bím ag tabhair faoi déara é le déanaí, agus feicim i ngach áit é, darire. Is é an bhrí atá air ná "whatever, whoever, whichever, whenever," srl. mar sin is léir gur focal an-aisiúil é, agus más féidir liom é a dhéanamh úsáid as ó am go chéile, bheadh an méid sin rud maith. Pé dhéanaim é. agus cad faoi an frása "in ainneoin?" nach bhfuil an bhrí chéanna air an focal siúd? níl, is dóigh. tá sé cosúil leis, ach níl sé go díreach mar a céanna. "in spite of, notwithstanding" an brí atá air. tá sé níos sainiúil. saghas malairt is ea é, dairíre, conacthas domsa.

focal eile a bhím ag smaoineamh air le déanaí ná an focal "chun." níl a leithéid le fáil sa Bhéarla. Pé a fheiceann tú. faighim mé féin ag rá rudaí mar "táim ag dul scanánn a fheiceáil." ach ní cheart é seo. chaitheann tú a rá "táim ag dul chun scanánn a fheiceáil." ní nuacht é seo don chuid is mó dóibh, tá a fhios agam, ach táim á scríobh amach chun an smaoineamh a chur níos domhaine i m'intinn. seo é. do dhéanas úsáid as cheanna féin, san abairt déaranach! maith mé!

caithfidh mé a rá, afách, go mbraithim mar atá mo chuid Gaeilge ag sleamhnú díom, mar níl aon Gaeilgeoirí i mo cheantar. táim ag déaneamh mo dhíchill chun Gaeilge a choinneáil i mo mheabhair, ach faraoir, is deacair an jab é sin. taistíonn podcraoladh Conn ón imeall uaim, go práinneach! ;)

sainiúil- specific

9.05.2006

Skype le "Call Out" saor in aisce istigh i Méiriceá!

Sa cúpla bhlag fuaime a dhéineas le déanaí, mura dtugaibh faoi déara é, dhéineas ag úsáid "Skype"-- clár ríomhaire an-aisiúil. is féidir é a úsáid chun glaoch a chur ar ríomhairí daoine eile a bhfuil Skype acu ar a ríomhaire féin, mar is gnáth, ach anois, go dtí deireadh na bliana, is féidir é a úsáid chun glaoch a chur ar ghuthán daoine eile, agus guthán sóghlúiste daoine eile chomh maith. Níl ort ach an clár a íoslódáil, saoir in aisce, agus "dial out" ag úsáid na luiche, agus sin é! is fearr sórt éigin cluasáin a bheith agat, le micreafón ceangailte, nó beidh echoes ag deireadh eile na líne. Ar aon nós, is é Skype ceann de na cláracha a dhéanaimid úsáid as sa ghrúpa chomhrá ar Yahoo.com.

Sílim féin gur mhaith leis na daoine ag Skype sinne go leir a bheith tugtha dó! Agus ag deireadh na bliana, beidh orainn íoc as an tséirbhís, is dócha. á bhuel. déan úsáid as agus é le fáil, déirim, féin.

9.03.2006

Seachtain na Gaeilge in Esopus, cuid a haon

this is an audio post - click to play

Seachtain na Gaeilge in Esopus, cuid a dó

this is an audio post - click to play