11.21.2005

brontanais Nollaig

Táim ag déanamh brontanais Nollaig i mbliana. Níl an t-airged agam brontanais a cheannach, tá brón orm a rá. Déanim pictiúr de mo deartháir agus a theaghlach. Péintfidh mé iad mar atá siad an Teaghlach Beannaithe sa stíl "Byzantine." Taispeánóidh mé daoibh é nuair a chríochnóidh mé é.

11.13.2005

Lá Bhuiochais

Chuaigh mise agus Steph go dtí teach a mathair an tseachtain seo chaite. Ní raibh mé chomh leamhthuirse riamh i mo shaol. Níor labhraigh mathair Steph ná deirfiur Steph liom ach beagán ar feadh ceithre lá. Bhi ár gcuairt trí lá ro-fhada, i mo thuaraim. Ach chonaicamar ar gcara maith Dé Damhnaigh, Larry is ainm dó, agus labhramar leis ar feadh cupla uair i gcaifé. "Koffee Kat" a thugtar é. Is ceoltóir é Larry, agus thug sé dlúdhíosca dom le ceol a bhanda air. Tá fuaim ag a bhanda mar U2 agus bandaí eile óna hochtaidí. Is ceol iontach é, ar aon nós. Is é "Resonator" an t-ainm atá uirthu. Ar fheabhas ar fad...

Mar sin, níl an deireadh seachtaine caillte go hiomlann. ach ní bheidh mé dul chuig teach mathar Steph arís go luath...

11.10.2005

foclór

tá an foclóir seo a leanas dom féin, ach bain úsáid as má tá fonn ort...

foirfe-perfect, complete
mí na meala-honeymoon
Theastaigh-needed
neachtlann-laundry (place)
folúntas-vacancy, emptiness, void
corraithe-agitated
éadrom-light, sparse, trivial
mothaigh-feel, sense
comhairligh-advise
lánúin(eacha)-married or engaged couple(s)
cur i gcuimhne do duine-to remind somebody

11.08.2005

tá an-ocras orm

tá. is fíor é. Déisigh mé ar fiche nóiméid tar éis a sé ar maidin seo, agus d'aclaigh ar an rothar "ar stad" i mo theach. D'ith mé bricfeasta maith ansin, ach tá an-ocras orm mar sin féin. Tá mé ag ithe hummus, salsa agus criospaí arbhair. Rinne mé féin an hummus. Ach ní dhearna mé an salsa. Is bia maith a ithim é! D'obrainn le cupla fear ó Egypt i mbialann blianta ó shin, agus d'fhoghlaim mé conas a rinne hummus, babaganoush agus a lán rudaí eile atá ite sa lár oirthear.(the middle east?) Yum!

ceart go leor, tá mo bia ite agam anois. Tá mo dhothan agam. Ar ais go hobair liom! Níos déanaí...

ar stad-stationary (?)
lár oirthear-middle east (?)

11.04.2005

banana phóca

Is fuath liom nuair labharíonn daoine ar an bhfón nuair a thiomainíonn siad! Ba mian liom iad a bualadh! FÉACHAIGÍ AR AN mBOTHAR, A AMADAINÍ!!! Is pet peeve dom é sin...

Ba maith liom a chur in iúl mar atá mé ag caint le duine éigin os ard, i lár na chathrach, nó áit éigin mar sin, ach ní bheinn ag caint ar an bhfón, ach ar an mbanana! Má dhéanfadh cupla daoine eile liom é, bheadh an-spórt againn go léir!

banana-banana ^_^
os ard-in public, out loud

11.01.2005

dá mbeadh...

dá mbeadh 1,000,000 dollars agamsa, cad a dhéinn leis?

cheannóinn teach domsa, agus do mo dhearthair agus a theaghlach, agus do máthair Steph i gceantar seo.

Thabharfainn cuid de do daoine a bheadh gá acu i mbia, éadaí, srl.

Thógfainn stúidió thaifeadadh domsa, agus stúidió ealaínne do Steph agus domsa.

Thosóinn áit ina bheadh na cait ar strae in a gcónaí.

Dhéanfainn beoir sa bhaile.

Cheannóinn talamh áit éigin agus thógfainn teach "monolithic dome" air.

Rachainn go hÉireann!

Thabharfainn cuid beag de do Flywheel, ionad ealaíne in Easthampton, Massachusetts.

Cheannóinn riomhaire mór laidir!

Gheobhainn muinteoir na Gaeilge a mbeadh in a c(h)ónaí liom!

D'íocfainn as fiacha mo theaghlaigh.

agus a lááááááán rudaí eile! (tiocfar tuilleadh!)

agus cad a dhéanfá leis $1,000,000? Inis dom.

fiacha-debts