3.28.2006

taitníonn comhrá go mór liom!

thosaigh mé grúpa nua ar Yahoo Groups inné--grúpa a thabhairfaidh daoine in éineacht le chéile le haghaidh an comhrá a dhéanamh cleachtadh ar ag úsáid teachtaire Yahoo nó teachtaire MSN nó cláracha mar sin. tá féilere ann, agus bainfimid úsáid as cruinnithe a shocrú. thatnníodh sé go mór liom dá éiríodh sé leis na daoine atá á úsáid.

http://www.groups.yahoo.com/groups/comhra

seacas sin, tada. tá an taispeantas nua críochnaithe agam san iarsmalann. tá sé breá grianmhar inniu! ah, vitimín "D"! bíonn an aimsir níos te le déanaí, agus tá Steph ag obair sa chlós inniu. tá a lán obair de dhíth ar an chlós! níor scuabamar na duilleoga sa fhómhair--bhíomar ro-gnóthach ag déanamh ár dteach réidh don gheimhreadh! Ní féidir liom fanacht leis an deireadh seachtaine--ba mhaith liomsa a bheith ag obair sa chlós inniu!

3.24.2006

faoi mo theaghlach

Taim ag déaneamh cleachteadh ar mo chuid chainte ag labhairt faoi mo theaghlach.

cuid a haon
this is an audio post - click to play


cuid a dó
this is an audio post - click to play

Cheantar Mr. Rodgers

this is an audio post - click to play

3.19.2006

blag nua

tá blag nua tosaithe agam. blag fuaime atá ann. blag ina chuirfidh mé síos mo chuid brionglóid. (iolra?) bainigí sult as! agus churigí chugam aon ceartucháin ar bith atá agaibh dom. tá feabhas ar mo chuid Gaeilge labhartha de dhíth orm, go práinneach!

http://taibhreamh.blogspot.com

3.16.2006

Ag Gáire gan stopadh

nuair a duirt mé "ag gáire gan stopadh", ba cheart dom "ag magadh fúm gan stopadh" a rá. ar aon nós, beidh mé á dhéanamh go luath, dáiríre. créidigí uaim e.

Bhí mo lá breithe Dé Mairt, agus d'éirigh mé seacht mbliana is tríocha d'aois an lá sin. táim ag éirí sean, agus go gasta! ach níl mé brónach, tá mé sásta go leor an bhliain seo, mar bíonn rudaí maithe agam i seal mo shaoil seo. agus bíonn mo bhreithlá gar don lá fhéile Padraic, go deimhin. Beidh beor glas agus craic mór agam an deireadh seachtaine seo! Ta mé ag dul chuig an seisiún dé hAoine--an lá féin!

Coinnigí bhur súile agus bhur gcluasa ar oscailt leis an blag fuaime, a chairde. a sé le teacht aniar aduaidh oraibh!

3.13.2006

blag fuaime ag teacht, emm, ná bígí ag gáire, le bhur dtoil?


bígí ag lorg mo chéad blag fuaime! tá sé le teacht go luath, agus ansin beidh sibh ag gáire gan stopadh!

3.05.2006

dhá bhliain d'aois!!

d'fheach mé ar an bhféilire, agus fuair mé amach go bhfuil mé 2 bhliain d'aois! níl mé cinnte cén lá atá mo fhíor-lá breithe, ach sílim go raibh sé sa Fhómhair; mí na Samhna, nó mí Dheireadh Fómhair. Ní bheidh féasta agam, is dócha, ach is cuma liom. Táim ag labhairt faoi mo lá breithe sa theanga Gaeilge, ar ndóigh! Féadfainn labhairt cosúil le paiste a bhfuil dhá bhliain d'aois aige, agus tá mé ag éirí leis an theanga chomh maith le sin, sílim! anois, ba mhaith liom blag fhuaime a thosú, agus ansin tiocfaidh an imní orm go gasta! gach uair a bhainim triail as an teanga a labhairt, níl me abalta mo bhéal a oscailt! Fanaigí go bhfeicfimid!

3.04.2006

moncai ar mo dhroim

(gabh mo leithsceal--nil mo "fhadai" le fail anois...)

ta moncai ag mise agus mo chailin. ni deacair e a cothu, ni deacair aire a thabhairt do. caithfimid aistriu a bhatairi anois is aris. ta orainn a thoin a cur ar oscailt ar dtus, agus ansin, curtear na batairi isteach ansin. Na biodh imni oraibh--ni braithionn ar moncai aon pian ar bith.

nuair a bhrutar a laimhe no a chosa, deanann se gaire agus bogann se a aghaidh. Cuireann se mionghaire air fein, agus osclionn se is dunann se a shuile. ni deanann se cac riamh, mar ni itheann se tada. ni itheann se pioc. ni itheann se faic. ta se in a shui ar ar bprinteir, in aice an riomhaire, agus a fhad agus ni bhainimid do, ni dheanann se rud ar bith. deanann se rud amhain, afach--ni ligeann se na cait ar an bprinteir! ta se rud beag scanruil!

maith an moncai. bionn orainn go leir jab a dheanamh...

scanruil-scary

3.02.2006

Wal-Margadh

an bhfuil WAL-MARGADH de dhíth ar an mbaile mór inar thógadh mé? Saranac Lake is ea é. Ní dóigh liom. Ach fiecfimid cad a tharlóidh. Má tarlóidh sé, beidh "super center" lonnaithe ar imeall an bhaile, in aice an láthair a bhíodh siopa iolranna san aimsir chaite. Tá an siopa sin dunta anois, agus tá daoine an bhaile ag plé faoi an bhfuil nó nach bhfuil an gá acu siopa nua a fháil. Deir cuid de na daoine nach féidir leo fó-éadaí féin a fháil sa bhaile--caithfidh siad tiomáint 50 míle chun earraí bunúsach a cheannach. Seo blag ar Blogspot.com ina bhfuil na hábhair mar sin cuirthe trí chéile. http://adirondackwalmart.blogspot.com

Is ábhar casta é. Gortíonn sé mo chroí é a cluinstin. Ní maith liomsa dá mbeadh WAL-MARGADH i mbaile chomh álainn le mo bhaile féin, ach ní rogha dom anois, níl mé i mo chonaí ansin a thulleadh. Créidim go maróidh WAL-MARGHADH bailte beag cosuil le Saranac Lake. Cuireann sé na gnóithí beaga as gnó.

siopa iolranna-department store
bunúsach-basic
cuirthe trí chéile-discussed

3.01.2006

an saol i gceist

Bhí lá breithe Steph inné, agus bhí féasta bheag againn. Chuireamar cuireadh ar chupla chairde, agus tháinig siad chun cáca a ithe, agus chun cluiche a imirt. D'imreamar Trivial Pursuits. Rinne Steph cáca gan aon plúr cruithneachta, agus gan bainne nó im. Tá ailléirgeacha ag Steph roimh na rudai sin.

Ar aon nós, bhí an-spoirt againn go hiomlann, agus d'itheamar i bhfad an iomarca, go háirithe mé féin! Fuar Steph brontannas nó dhá--trí DVD, agus dhá leabhar. Rinne mé féin cárta Breithlae dí, piosa ealaíne is ea é, gan amhras!

Le déanai, táim ag socrú thaispeántais ar son na hiarsmalainne ina bhfuil mé ag obair. Tá sé le bheith taispeántas de saothar ealaíne as an Ísiltír. Chuir mé an saothar ealaíne sna frámaí cheanna, agus chuaigh sé go Nua Eabharc le tamaill. tá sé ar thaispeánt ansin faoi láthair. Tháinig sé ar ais i gceann coicís nó rud éigin mar sin.

Nath an lae--"Bíonn an saol atá ag duine eile níos tabhachtaí ná do shaol féin, toisc nach leatsa an saol atá i gceist."

plúr cruithneachta-wheat flour
ailléirgeacha-allergies
na hÍsiltíre-the Netherlands