10.31.2005

Oíche Shamhna

conas atá sibh? tá tinneas orm le cupla laetheanta anuas, is iad m'ailléirgeanna, is dócha. anocht, beimid ag cur cúairt ar cupla chairde dúinn--deirfiur Steph, agus ár gcairde Leo agus Carol, agus deirfiur mise. Tá súil againn béagán candaí a fháil chomh maith! Is breá liom candaí, ach is fuath le mo chuid fhiacaile é! Cathfaidh mé scuab fhiacaile nua a fháil, má sílfidh mé leis...Gléasfaimid mar foghlaí mara anocht. Chuamar go dtí féasta ag teach dheirfiura Stephanie Dé Sathairn gléasaithe mar sin cheanna féin. ARRRRRGH!

10.25.2005

déanim mo dhíchill "Garret Barry's" a sheinm

this is an audio post - click to play


tá a fhios agam gur holc an sheinnteóir fós mé, ach tá áthas orm go n-éisteann tú!

Baineann mé triail as "Swallowtail Jig" a sheinm

this is an audio post - click to play

cé tusa?

tá sé ag cur báistí arís orainn. dá stadadh sé, bheadh mé sásta. tá an aimsir le déanaí níos mo ná beagáinín Eireannach!

Ba mhaith liom a fheiciáil cé hé ag féachaint ar mo bhlag. mar sin, cuir traocht chugam má tá an blag seo léite agat.

D'fhíafraigh Hilary an mbeidh an fhírrine againn riamh maidir le "Plamegate." Tá súil agam ann, ach ní chréidim an meáin chumarsáide ar aon chuma, mar níl a fhios againn cad atá ar siúl ach a oiread! Faigheann siad freagraí ó bréagadoirí an chuid is mo den am. Conas atá mise iad a chréideadh? Créidtear do shúile féin, na laetheanta seo. Ach ba cóir duinn eolas a fháil, is dóigh liom. Is "catch 22" é, nach ea? Ba breá liom dá déirfeadh siad liom go stadfaidh an baiste seo!

meáin chumarsáide-communications media

10.23.2005

rudaí éagsúil

Scríobhaim nuair atá mé san oifig, de gná, ach inniu, tá mé sa bhaile. Tá sé fuar i mo theach. Ní thosamar ag baineamh úsáid as an sornach fós, mar gheall an phraghas gháis, tá a fhios agat. Is léir go gcuirfimid ar siúl ar ball é.

Fan go feicfidh mé...cad atá déanta agam le cupla lá? Chuaigh mé chun an seisiún arís Dé hAoine, den tríú uair. agus tá mé ag éirí níos fearr ag seinm an bodhrán. Duirt cupla daoine go sheinn mé go deas. Is maith liomsa é sin! Níor mhaith liom a sheinm ro-ard gan éisteacht leis na sheinntióirí eile... bíonn rud eile gur deas é: má sheineann tú sa seisiún, faigheann tú do dheochanna saor in aisce!

Chríochnaigh mé ag cur suas an doras sin. Chuir mé an "trim" agus an murlán air, agus rinne mé an job go maith, má déirim féin é! Coinneóidh an doras amach an fuacht.

Chuamar ag siopadoireacht inné. Caitheamar deich dollar is céad, agus chaitheamar an lá go hiomlánn á dhéaneamh. (an bhfuil an abairt seo ceart? cuir a fhios chugam!) Tá mé ag ithe soy anois in ionad cruithneachta, agus is deacair bia a thabhairt gan cruithneachta. Agus tugann sé bromanna dom! (lasaim san aghaidh!)

Tabhairaigí faoi deara na pictiúir ag taobh an leathanaigh, ar dheis. Cliceáil urthu, agus feicfidh sibh tuilleadh griangrafaí a ghlach mé!

Ní féidir liom morán a scríobh anocht. Scríobhfidh mé tuilleadh amarach nuair atá mé san oifig...

cruithneachta-wheat
murlán-doorknob
lasaim san aghaidh-I am blushing!
cur ar siúl-to turn on (a radio or tap, etc)
las-to turn on (a light)

ceol nua don fheadóg stáin

tá cupla fonn nua agam. The Boys of Blue Hill, The Ashgrove, agus Garrett Barry's Jig , cé go bhfuil an leagan atá me ag foghlaim difriúil ná an leagan seo.

10.18.2005

níos mo focail

ploice-idiot
cuspóir-objective
dréimire-ladder
dreap-climb
sleamhnaigh-slip


Bíonn na trí deireadh cinn an-thabhachtach i mo líne oibre! Baineann mé úsáid as dréimire go minic!

"A phloice! Dreap an dréimire, ná sleamhnaigh de!" nó "ná tit de!"
10.17.2005

Dia is alcól

alcól. Dia. Is iad cosúil le chéile do roinnt daoine iad. Bhí mé ag éisteacht le amhrán gur maith liom, leis an banda "The Swans." Thaifead an amhrán sa ochtaidí, is docha. Tá gruaim ar an amhrán, agus téann sé go mall, mar tuireamh (marbhna?) San amhrán i gceist, canann Michael Gira rud éigin mar atá sé ag paidreoireacht le Dia eisean féin a mhaitheamh mar is peacach é. Fiafríonn Gira de Dia é a thabhairt "síos íseal" inar déanfaidh sé é féin beag.

Bhí mé ag smaoineamh ar na focail san amhrán seo, agus silím go labhraíonn sé faoi alcól. Tá a fhios agam go raibh Michael Gira alcólach. (Tá taifeadadh eile le Gira de féin ag caint leis a bhean chéile, agus é ar meisce, go soléir!) Is féidir gur an teach tabhairne cosúil leis an Eaglais san intinn Gira, agus ag ól cosúil le adhradh. Ólann alcólaigh go religiúnach, cinnte. Is mór an trúa é sin. Is alcólach í mo mháthair, ó bhí mé i mo leanbh, ach níl ól aici le fiche bliain anuas, agus ní shílim go n-ólfadh sí arís riamh. Dar liomsa, is éasca a fheiceáil ceangal idir na dhá shaghas dheasghnátha. Bíonn gá acu a éirí os cionn an gnáthbheo atá acu, agus a gcuid trioblóidí a éalú.

agus ná déan diarmaid: déanann manaigh (manacha?) beoir de gnáth! ;-)

Cad a shíleann sibhse?

foclóir:
tuireamh (marbhna?)-dirge
ag paidreoireacht-praying
maitheamh-forgive (v.n.)
peachach-sinner
alcól-alcohol
alcólach-alcoholic
adhradh-worship(?)
religiúnach-religious
deasghnátha-rituals

manaigh-monks

10.14.2005

caitheamh aimsire eile?

Tá caitheamh aimsire nua agam--ag seinm an feadóg stáin. Día ár sabháil! Níl gá agam níos mó le dhéaneamh. Ach sin é. Cuireann an fuaim mearaí ar mo chailín. Ní rud maith é seo!

D'fhoghlaim mé trí amhráin: Téir abhaile 'riú, The Swallowtail Jig, agus The Surround mar a sheinneadh le Téada é. Ní seinnim ro-tapaigh fós, ach cleachtfaidh mé iad. Faoi láthair, seinnim an bodhrán níos fearr. Is fearr an seinnteoir an bhodhráin ná seinnteoir na feadóige stáine mé. B'fhéidir go rachaimid go dtí an teach tabhairne anocht, an ceann leis an seisiún--"An Chláirseach" an ainm atá air.

Taifeadfaidh mé amhrán ar "audioblogger" agus cuirfidh mé anseo é i gceann tamaill...

10.13.2005

doras i gcoinne an fhuachta

Tá sé ag cur báistigh go trom inniu. Chuir sé le seachtain í. Tá an speir liath agus gach aon rud fliuch. Is spoinse mé. Tá an aimsir ag éirí fuar, freisin, abhus anseo i Sasana Nua. Maidir le sin, táimid in ár gcónaí i seantheach, timpeall céad bliana d'aois, agus tá na fuinneoga agus na doirse ag ligeant an ghaoth tríothu. Mar téimid an theach le gás nádúrtha, tá a fhios againn go mbeidh an phraghas an-dhaor ár dteach a théamh an geimhreadh seo. Ba mhaith liom airgead a thabhairt chun na daoine i New Orleans agus in India/Pakistan, ach níl go leor de againn sin a dhéaneamh. Dá mbeadh an t-airgead agam, thabhairfinn é, créid liom.

Chuir mé suas doras idir dhá sheomraí i mo theach--an seomra suite agus an forhalla. Doras le cúig fhuinneog dhéag atá ann. Coinneoídh sé amuigh an fuacht, tá súil agam.

I nuacht eile: coinníonn mo bhanda ár gcuid amhránacha a thaifeadadh. Tá na taifeadtaí ag éirí maith go leor, dar liom. Cleachtaimid ach uair amhain sa seachtain, mar sin téann an obair go mall. Cuirfidh mé nasc go dtí amhrán nó dhá ar ball... Tá cupla iad an-mhaith, créidim. Tá súil againn a sheinm in éineacht le "scannán ciúin" chomh maith. Ní dhearna mé riamh sin! Beidh an-spraoi ann, is dócha. Níl mé cinnte cén scannán, ach a oiread! Rud éigin faoi feirmeoir Ollanach, sílim--Is le mo chara Aaron an scannán. Ni fhaca mé go fóill é.

an bhfuil aon focail nua agaibh? tá cupla focail nua agamsa--

bunús-majority
dealbhoreacht-sculpture
boladh-a smell
tuill-deserve
gradam-respect
triall-journey
óinseach-stupid person

sin sin!

10.08.2005

cuairt eile

Tá mo dhearthair agus a theaghlach ag tabhairt cuairt orainn anois. Chuaigh siad chun bainis an chara dóibh. Ó, féachaigí! D'fhill siad direach anois! ar aon nós, ghlac mé cupla grianghrafanna de mo nia, Silas, mac mo dhearthair (Donnacha) agus a bhean chéile (Shana.) Seo iad!


seo mé féin agus mo nia, Silas. Sin í mo dheirfiur Sorcha ag an mbord, freisin.

Seo Silas. Tá an cuma air mar atá beagán imní air! Ach ní ar a athair! Is fear grinn é mo dhearthair!agus anois, mathair Silas. Is í scéal eile í! Déanann sí aghaidh géar don ceamara! Is í an-chairdiúil í, dairíre. Ach sa grianghraf seo, tá cuma uirthi mar atá eagla uirthi. Bhí tuirse uirthi i ndiaidh a túras fada sa charr ó Ceathair Nua Eabhrac an oíche seo chaite.
Silas ag seinm druma. B'fhéidir go mbeidh mé i mo mhúinteóir dhruma lá éigin, agus múinfidh mé Silas conas na drumai a sheinm!


Silas le liathróid "Bucky." Is gearr é Silas. Is é cliste é, freisin. Is cuma leis a phictiúr a bheith ghlachadh, chom maith...
Tá áthas orm go dtugann silas, donnacha, agus shana cuairt orainn an deireadh seachtaine seo. Ba mían liom iad a fhanacht níos faide...

10.07.2005

iarsmalann Eric Carle ealaíne phictiúir leabhair...
...nó rud éigin mar sin! is casta an abairt é sin. ar aon nós, scríobhfaidh mé faoi m'áit oibre. thosaigh mé obair gach maidin ar a naoi a chlog. Bionn an aimsir ceoch le déanaí.
Is é mo dheasc an chéad áit a théim ar maidin. Bionn mo dheasc i seomra "clean prep," inar oibrím ag déaneamh "mats" agus ag cur saothair ealaíne isteach i bhfrámanna. Tá a lán pictiúir le daoine cailiúile feicthe agam. Mar shampla: Maurice Sendak, William Steig, Chris van Allsburg, Mitsumasa Anno, Ashley Bryan, Beatrix Potter, agus ar ndóigh, Eric Carle. Go fírinneach, feicim Eric Carle é féin istigh sa iarsmalann go minic. Is cardiúil an fear é Eric.
Tá seomra eile agam: "dirty prep." Déanim frámanna sa sheomra seo. Tá chopsaw agus mitre-joiner agus bord mór ann.

Ní chóir dom pictiúir a ghlacadh dena danlananna, ach tá halla mór san iarsmalann le ceithre phéintéireacht mór ar an mballa. Phéintáil Eric Carle iad le scuabaí móra! Tá gach aon cheann a hocht dtroigh faoi sé dtroigh is deich! féachaigí urthu!

agus seo iad na mná deasa a oibrím leo! Is í Diane ar chlé, agus is í Kristin ar dheis, leis a méara os cionn a shúile! Oibrimid ar chúl an fhoirgneamh, gan fuinneoga ar bith. Mar sin, nílimid ceart uaireanta.

Bhuel, sin mo scéal. Tá m-intinn turseach.

10.06.2005

audioblogger

ar chuala sibh faoi "audioblogger"? Déanfaidh mé ceann níos déanai ar an Blag seo. Lean an nasc seo eolas a fháil: http://www.audioblogger.com/

anois, bhí lá breithe mo dhearthair Dé Mairt. Breithlá shona, a Dhonnacha! (Dan)

ní airím ro-mhaith le déanaí. Is é an scéal atá ag a lán daoine a obraím le. (lena obraím???) Tá fuaim i mo chluas chlé, mar atá an farraige istigh ann. Bhíodh an fuaim seo agam i rith an Geimhreadh seo caite, ag tósú an dtaca seo anuraidh. Tá súil agam go himeódh sé go luath. agus tá "ceo an intinn" agam freisin.

Bhuel, caithfidh mé dul chun mo rang Gaeilge anois. Tá petrol nios saoire de dhíth orainn go leir. Maraíodh a phraghas mé.

10.04.2005

deireadh seachtain na Gaeilge

tionólfaidh Daltaí na Gaeilge deireadh seachtain na Gaeilge an 4ú - 6ú la de mhí na Samhain. Lean an nasc seo eolas a fháil:

http://www.daltai.com/events/nov05.htm

Ar an drochuair, ní bheidh mé abalta dul ann. Beidh "natural gas" ro-dhaor i mbliana, agus níl leathphingin rua agam. Beidh an-spóirt ann ag an deireadh seachtaine sin, cinnte. Tá aithne agam ar cuid de na daoine ansin, agus is maith leo a bheith spóirt acu! mar sin: téigí!

10.03.2005

cuairt mo mháithair

bhuel, thug mo mháithair cuairt orm féin agus steph an deireadh seachtaine seo chaite. Cuireann mo mháithair frustrachas orm de gná, agus ní raibh an deireadh seachtaine i cgeist diffriúil ar chor ar bith. ciapann sí steph beagán chomh maith. ach bhí mé i mo thost an chuid is mó den am. Is gnáthach go dtugann mo máithair an iomarca chomhairle!

mar sin féin, bhí spóirt againn. Dé hAoine, nuair a thainig sí, rinneamar dinéar deas réidh sa bhaile, agus d'imreamar cluiche Scrabble. An chéad lá eile, an Satharn, bhí bricfeasta mór againn sa bhaile, agus chuaigh mise agus mam ag rotharaiocht. Níl fonn air steph a dul, mar d'airigh sí go dona. Rug mise agus mam ar ár rothair, agus as go brách linn...

Tá cosán rothair ó Northampton go dtí Belchertown (9 mileanna nó mar sin) a bhíodh bóthar iarainn. Ar an bealach, stadamar na radharcanna a fheachaint ar, agus bhí an lón againn ag "Wholefoods", a bhfuil ollmhargadh mór a dhíolann bia fholláin, agus tá neart a ithe don lón chomh maith, ceapairí agus anraith agus rudaí mar sin.

i ndiadh sin, chuamar ar ais go dtí an charr. "ar mhaith leat é a dhéanamh arís?" arsa mo mháithair. "níor mhaith ar chor ar bith!" arsa mise, agus catheann sise toitíní gach cúig nóméid deich! is é sin mhí-chréidiúil! (?) ní chréidim gur féidir lei é sin a dhéaneamh, ar aon chaoi...

ar ais linn go dtí an teach, agus rinne me dreas codlata beag.

an oíche sin, d'fhéachamar ar scánnan leis an ainm "Ed Wood" air. Le Johnny Depp agus Sarah Jessica Parker agus bean éign eile-"Arquette" an sloinne uirthi, sílim. Is é scánnan faoi Edward D. Wood, Jr. an díreachóir (?) is measa sa dhomháin. Is greanmhar an scéal é.

an chéad lá eile, an domhnach, d'itheamar ár mbricfeasta sa bhaile. chuamar chun "mhargadh na dreancaide" (rinne mé focail nua!) ní cheannaigh mise rud ar bith, ach cheannaigh mo mháthair brontanais dá cara i Brasher Falls, a tháinig sí as.

D'imigh mam ar a haon a chlog sa tránóna. phew! Tá grá agam do mo mháithair, ach is obair dian a bheith lei, dar liom.