11.10.2005

foclór

tá an foclóir seo a leanas dom féin, ach bain úsáid as má tá fonn ort...

foirfe-perfect, complete
mí na meala-honeymoon
Theastaigh-needed
neachtlann-laundry (place)
folúntas-vacancy, emptiness, void
corraithe-agitated
éadrom-light, sparse, trivial
mothaigh-feel, sense
comhairligh-advise
lánúin(eacha)-married or engaged couple(s)
cur i gcuimhne do duine-to remind somebody

0 Freagraí-

Post a Comment

<< Home