9.09.2005

brionglóid aisteach

tá mé ag obair. An bhfuil mé sásta le mo chuid obair? Níl mé. Tagaim go dtí an oiffig gach lá. Fanaim anseo go dtí a cúig a chlog, nó mar sin. Cad a dhéanaim i rith an lae? Bím ag iarraidh fanacht i mo dhúsacht. Tá scaimaill dorcha os cionn mo chinn inniu. Ach, b'éigin díom an radharc grianmhar a choinniú.

Bhí brionglóid aisteach agam aréir. Bhí mé i siopa, ach bhí cuma air mar seomra teaghlach. Bhí fuinneog mór ar adhaigh an tseomra, agus d'eitil chéadanna fhéaileacháin oíche i saithe sa fhuinneog. Chuir mé mo mhéar os comhair ceann de na féaileacháin oíche, agus ba mhaith leis greim a bhaint as mo mhéar! D'fhan mé in a aonad iad ansin. Tháinig fear le folúsghlantóir agus thosaigh sé na féileacháin oíche a tharraingt isteach ann. Tar éis tamaill, chonaic mé caillín óg istigh sa saithe, agus sí in a suí ar an gcathaoir.

Cén mionú atá ar mo bhrionglóid? Insigí bhur smaointe dom! Le bhur dtoil, ar ndóigh!

0 Freagraí-

Post a Comment

<< Home